Dr. Halim SARICAOĞLU

Halim SARICAOĞLU

Halim SARICAOĞLU

Yayınlar

Yayınlar:

SSCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Sarıcaoğlu, H., Arslan, C. (2013) Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13 (4), 2087 – 2104. DOI: 10.12738/estp.2013.4.1740

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Uzun Özer, B. & Sarıcaoğlu, H. (2014) An Experimental Study on Academic Procrastination: Effects of Weekly Homework. International Journal of Psycho­Educational Sciences, 5 (5), 1-7.

Sarıcaoğlu H., Arslan C. & Koksal O. (2014). Psychological Counseling and Guidance Department Students’ Metaphoric Perceptions Related to Their Profession. Applied Psychology. 7: 9-21.

Yılmaz, H., Arslan, C., Sarıcaoğlu, H, & Yılmaz, S. (2013).An Investigation of Subjective Well-Being in Terms of Coping with Stress and Decision-Making in University Students. Middle East Journal of Scientific Research. 14(9),1143-1148. ISSN 1990-9233, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.14.9.1905

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler.

Sarıcaoğlu, H., Arslan, C. (2015).  Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi. [Özet]. XIII. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 7-9 Ekim, Mersin.

Sarıcaoğlu, A. Ö., Sarıcaoğlu, H. (2015).  PDR Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Değer Eğilimleri ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği). [Özet]. XIII. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 7-9 Ekim, Mersin.

Sarıcaoğlu, H., Arslan, C. (2015).  Kişilerarası Problem Çözmenin, Duyguları İfade Etme ve Akılcı Olmayan İnançlar Açısından İncelenmesi. [Özet]. XIII. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 7-9 Ekim, Mersin.

Uzun Özer, B., Verster, V., Sarıcaoğlu, H. (2013). An Experimental Study Of Academic Procrastination: Effect Of The Method Used During The Semester. [Özet]. XII. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 8-11 Eylül, İstanbul

Sarıcaoğlu, H., Arslan, C. (2011).  Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi. [Özet]. XI. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 3-5 Ekim, İzmir.

Sarıcaoğlu, H., Turan, N. (2011).  Ergenlerde Stresin Yordayıcıları Olarak Sosyal Destek ve Yalnızlık. [Özet]. XI. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 3-5 Ekim, İzmir.

Baltacı, Ö., Sarıcaoğlu, H., Tümlü Ülker, G. Ve Alsancak, D. (2011).  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım Yetkinliklerinin İncelenmesi. [Özet]. XI. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 3-5 Ekim, İzmir.

Baltacı, Ö., Sarıcaoğlu, H. ve Tümlü Ülker, G. (2011). Lise Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık ve Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  [Özet]. XI. Ulusal PDR Kongresi’nde Sunulan Bildiri, 3-5 Ekim, İzmir.